Байки спецслужб. Крот и Барри


#байка #спецслужбы #крот #Барри #бар https://aif.ru/culture/showbiz/alibasovy_zarabotali_desyatki_millionov_na_otravlenii_krotom #чистильщики #зачитска #барменPong-
!
-“Байки спецслужб. Крот и Барри

  1. Подходит или нет? https://ru.wikipedia.org/wiki/Чистильщики #Ярослав

Pong-!-Quack