Безработица на Сицилии 19%


#Италия #Сицилия #безработица #Лукойл #нефтепродукты #НПЗ https://riafan.ru/23758532-italiya_dobivaetsya_ot_lukoila_prodolzheniya_postavok_na_sitsiliiskii_npzPong-!-Quack