Потери от карантина


#Убытки от карантина https://www.rbc.ru/business/03/01/2022/61d304499a79472573f0c624 #пандемия #карантинPong-!-Quack