Школы вводят должность советника по воспитанию


#Советник по воспитанию для российских школ https://www.pnp.ru/economics/v-nomenklaturu-dolzhnostey-pedagogicheskikh-rabotnikov-vnesut-novuyu-dolzhnost.html #воспитание #школаPong-!-Quack